Tre nya medlemmar till föreningen

Publicerat Mars 13, 2018

C2 Vertical Safety, Svensk Betong och Swedavia hälsas välkomna till Håll Nollan.

Föreningens samtliga medlemmar

SÄKERHETSBESÖK PÅ CAMPUSOMRÅDET KTH

Publicerat: Mars 8, 2018

Inom Håll Nollan så försöker vi lära av varandra, där en del  av lärandets sker via våra gemensamma säkerhetsbesök. 27 februari genomförde vi det första besöket och vi besökte ett studentbostadsprojekt på campusområdet KTH. Akademiska Hus var värd vilket var väldigt passande då det var de som tog initiativet till det som idag är medlemsföreningen  ”Samverkan för noll olyckor i byggbranschen” även kallad ”Håll Nollan”.

Akademiska Hus och PEAB redogjorde för utmaningarna i projektet och delade med sig av sina erfarenheter, såväl det som fungerat bra som det som fungerat mindre bra. De betonade betydelsen av engagerat ledarskap på alla nivåer. Ett ledarskap som präglas av transparens, prestigelöshet och nära samverkan.

Nästa säkerhetsbesök är i april då vi besöker Vasakronan och Veidekke i projektet Sergelhuset i Stockholm.

Följande medlemmar deltog:
Kerstin Lindberg Göransson, vd, Akademiska Hus
Hayar Gohary, projektdirektör, Akademiska Hus
Marcus Törnkrantz, arbetsmiljöchef, Akademiska Hus
Roger Linnér, COO, Peab AB
Anders Arfvén, affärsområdeschef, Veidekke
Tommy Lenberg, vd, Byggherrarna
Samuel Jaeger, affärsutvecklingschef, BuildSafe
Anders Kjellin, regionchef- syd, Vasakronan
Ulrika Hedlund, vd, EGA utbildningar

NYA MEDLEMMAR

Publicerat: Mars 7, 2018

Implenia, Thages och Zengun har gått med i Håll Nollan. Vi hälsar dem varmt välkomna!

 

NYA MEDLEMMAR

Publicerat: Februari 16, 2018

Välkomna till föreningen: Gunnar Karlsen, Installatörsföretagen och Ellevio.

Instalco – Ny medlem till föreningen

Publicerat: Februari 8, 2018

Instalco har gått med i föreningen. Välkomna!

 

BONAVA – NY MEDLEM!

Publicerat: Februari 5, 2018

Vi hälsar Bonava varmt välkommen till föreningen.

 

ERLANDSSON BYGG I STOCKHOLM OCH JOBSAFE

Publicerat: Januari 24, 2018

Idag har föreningen fått två nya medlemmar: Erlandsson Bygg i Stockholm och Jobsafe.

Vi hälsar dem välkomna!

 

MIDROC – NY MEDLEM I FÖRENINGEN

Publicerat: Januari 16, 2018

Midroc har gått med i föreningen. Välkomna!

 

FÖLJANDE 4 FÖRETAG HAR GÅTT MED I FÖRENINGEN

Publicerat: Januari 11, 2018

Varmt välkomna till föreningen Byggmästar´n i Skåne, Fastec, EGA och Skolfastigheter i Stockholm.

 

TVÅ NYA MEDLEMMAR

Publicerat: December 20, 2017

Vi hälsar Bengt Dahlgren i Stockholm och Svevia välkomna till föreningen.

 

WSP NY MEDLEM I HÅLL NOLLAN

Publicerat: December 11, 2017

Håll Nollan välkomnar WSP till föreningen.

 

BUILDSAFE HAR GÅTT MED I FÖRENINGENEN

Publicerat: November 23, 2017

Håll Nollan har fått ytterligare en ny medlem, Buildsafe.

TVÅ NYA MEDLEMMAR

Publicerat: November 2017

Vi hälsar JSB och Svenska Bostäder välkomna till Håll Nollan.

THOMAS BETONG NY MEDLEM

Publicerat: September 2017

Thomas Betong har gått med i föreningen. Varmt välkommen!

HÅLL NOLLAN PÅ BUSINESS ARENA

Publicerat: September 2017

Håll Nollan deltog på i fullsatt seminarium med rubriken ”Hållbarhet i nya banor”.

Vd Ulrika Dolietis deltog: Tacksam för att jag blev inbjuden och glad över att flera visade intresse efteråt.

Jag hoppas självklart på att fler vill bli medlemmar.

Alla behövs- ensam är inte stark!

 

4 NYA MEDLEMMAR TILL FÖRENINGEN

Publicerat: September 2017

Vi hälsar Constrera, Cramo, dBarriar och Ramudden välkomna till föreningen.

 

ÅRSTÄMMA FÖR SAMVERKAN FÖR NOLL OLYCKOR I BRANSCHEN

Publicerat: Augusti 2017

Håll Nollans medlemmar kallas till ordinarie årsstämma.

Tid: Torsdag den 7 september, 2017
Stämman startar med lunch kl. 12.00 och slutar kl. 16.00.

Lokal: Hotel Kung Carl, Birger Jarlsgatan 21, Stockholm

Bifogar här Årsredovisning uppstart Håll Nollan.

Din anmälan gör du här.

Du som tidigare har fått kallelse via out-look, behöver inte anmäla dig här igen.

Välkommen!
vd Ulrika Dolietis

 

MÄNNISKORS LIV OCH HÄLSA ÄR FÖR VIKTIGT ATT
KONKURRERA MED

Publicerat: Juli 2017

Seminariet inleddes med att Henrik Landelius, Sverigechef för NCC Building, framförde det tunga beskedet att en av NCC:s medarbetare förolyckades i en fallolycka i Kalmar kvällen innan. Tydligare än så kunde inte allvaret i seminariet betonas och bland de över 4 000 evenemangen i Almedalen blev det tydligt att detta var ett av de viktigaste.

Arbetsmarknadsministern Ylva Johansson, som var en av talarena på seminariet, lyfte i sitt anförande fram vikten av att hela byggbranschen samarbetar för att skapa en nollvision för olyckor och hyllade initiativet Håll nollan. Från regeringens sida har man arbetat fram en ny arbetsmijöstrategi med tre fokusområden, där just nollvsionen är en del. Hon lyfte också fram problematiken med många underleverantörsled och att säkerhetsaspekten tunnas ut ju längre ner i kedjan man kommer.

Gunnar Hagman, VD på Skanska Sverige, och Henrik Landelius på NCC var helt överens med ministern i sina respektive inlägg och berättade om sitt personliga engagemang för säkerhetsfrågan och vikten av att dela både erfarenheter och arbetsmetoder.

”Det finns ett område där vi aldrig ska konkurrera med varandra och det är kring säkerhet”.

Från beställarledet berättade Kerstin Gillbro, VD Jarnhusen och Anna Lundman, chef för verksamhetsområde Underhåll Trafikverket, om vikten av att få med säkerheten i upphandlingarna och att på så sätt styra mot mer ekonomiskt effektiva och säkrare processer.

Dessutom lyftes också frågan om branschens attraktivitet fram, inte minst nu när behovet av kvalifierad arbetskraft är större än på många år. Då är säkerheten av avgörande betydelse.

För Håll nollan innebar deltagandet i Almedalen ett viktigt steg för att etablera initativet i branschen och möjligheten till att skapa intresse för fler företag att ansluta sig till ett av de viktigaste utmaningar som vi i byggbranschen nu står inför.

Ulrika Dolietis
VD, Samverkan för noll olyckor i byggbranschen

Läs artikeln i Elinstallatören

Ylva Johansson till Håll nollan i Almedalen

Publicerat: Juni 2017
Almedalen har utvecklats till en av Sveriges största politiska mötesplatser, inte minst när det gäller frågor som rör byggbranschen. För oss är det därför både viktigt och naturligt att vara på plats för att lyfta säkerhetsfrågan och att passa på att träffa så många som möjligt, både nuvarande och potentiella medlemmar samt opinionsbildare och politiker.

Speciellt glädjande är det att Ylva Johansson, arbetsmarknads- och etableringsminister, kommer att delta i vår paneldebatt under onsdag lunch. Temat för debatten är Hur ökar vi samverkan i hela byggbranschen så att ingen skadas på våra byggarbetsplatser?” och kommer att ta upp frågor kring vad som görs idag, kan vi skapa gemensamma standards vad gäller arbetssätt, regler och kompetens? Och hur gör vi för att alla som verkar i branschen ska ställa högre krav på varandra?

Vi kommer att hålla till i Skanskas trädgård, Rostockergränd 4, och själva paneldiskussionen kommer vara mellan kl. 12.30-13.30, onsdagen den 5/7. Vi kommer också bjuda på lunch, så kom gärna innan och stanna kvar en stund för att träffa andra som också vill få stopp på olyckorna i vår bransch. Maila gärna till Sofia Asp Lidberg för att anmäla ditt deltagande.

 Läs gärna mer om paneldebatten här.

Ulrika Dolietis, vd för Samverkan för noll olyckor i byggbranschen, kommer att finnas på plats under hela veckan och kommer gärna och berättar mer om initiativet. Om du själv arrangerar någon form av debatt eller seminarium som rör säkerhetsfrågor, så deltar gärna Ulrika i detta. Eller om du vid något tillfälle samlar dina kollegor under veckan, så kommer Ulrika gärna dit och berättar mer. Maila till Ulrika, så kan ni bestämma tid och upplägg för hennes deltagande.

Väl mött i Almedalen!

Intervju med Ulrika Dolietis

Publicerat: Mars 2017

Hon har arbetat i branschen i över 30 år. De senaste åtta har hon ägnat sig åt arbetsmiljö- och säkerhetsfrågor i rollen som arbetsmiljöchef på Skanska. Nu blir Ulrika Dolietis, ansvarig för hela byggbranschens säkerhet då hon tillträder som vd för branschorganisationen Samverkan för noll olyckor i byggbranschen.

– Det handlar om att gå samman för att nå ett gemensamt mål, att hålla nollan!

Vad är Håll nollan?

– Det är en påminnelse om en av de viktigaste frågorna för oss, 300 000 människor som jobbar i bygg- och fastighetsbranschen. En uppmaning om att hålla nollan. Organisationen bakom initiativet heter ”Samverkan för noll olyckor i byggbranschen”, vilket talar för sig själv. Med byggbranschen menar vi både byggföretag och alla andra företag och organisationer som beställer, planerar och genomför byggprojekt. Visionen är att vi gemensamt ska skapa riktlinjer kring säkerhet och hjälpa varandra att förbättra arbetsmiljön och säkerhetsarbetet genom att dela med oss av våra kunskaper.

Varför behövs det här initiativet?

– Ett bygge är en ständigt föränderlig plats. Där kan se väldigt olika ut från dag till dag och det passerar ofta en stor mängd människor med olika kompetenser. Något som gör byggbranschen till en av de farligaste branscherna. Varje år inträffar ungefär 6000 arbetsplatsolyckor. Närmare 2000 av dessa är så allvarliga att de leder till medicinsk invaliditet eller eller sjukskrivning i mer än 30 dagar. Det är fler än 5 personer om dagen. De riktigt allvarliga tillbuden är turligt nog mer sällsynta. Ofta handlar om fallolyckor, påkörningsolyckor eller att något välter, rasar eller tappas vid ett lyft. En handfull gånger per år blir konsekvenserna så allvarliga att någon mister livet.

”Alla insatser som görs efter det inträffade är självklart bra, men för den som drabbats har de alltid gjorts för sent.”

Vilken är er målsättning?

– Målsättningen med Håll nollan är att inga olyckor ska ske på våra arbetsplatser. Självklart ska ingen behöva skadas eller i värsta fall sätta livet till på jobbet. Det är helt oacceptabelt! När någon skadas allvarligt är det inte bara den som skadas som drabbas, utan också familjen, vännerna och arbetskamraterna. Självklart är det även tungt att vara chef och grubbla över om man hade kunnat göra något förebyggande, för att förhindra olyckan. Alla insatser som görs efter det inträffade är självklart bra, men för den som drabbats har de alltid gjorts för sent.

Vad behöver förändras för att ni ska nå ert mål?

 Det här handlar om människors beteende och vi vet att med rätt struktur och kultur kan man förebygga väldigt mycket. Därför arbetar vi utifrån fyra fokusområden: Ledarskap och kultur, kunskap och kompetens, arbetssätt och gemensamma riktlinjer samt kravställning och uppföljning. På samtiliga av dessa områden vill samverka mellan medlemsföretagen och ta tillvara på den bredd som finns.

Våra medlemmar är ju alltifrån byggbolag till fastighetsbolag och de gör såklart en massa bra saker redan idag. Nästa steg blir att dela den kunskapen med varandra. Men för att ta reda på all kunskap behöver vi först inventera vad de olika medlemsföretagen gör i dag, och se vad som finns och vad som saknas. Bredden av kompetenser bland medlemmarna gör att vi kan vara med i hela ledet. Från planering och upphandling vidare via projektering, produktion och förvaltning.

Idag är det ofta lagstiftningen som styr och olika företag hanterar lagkraven på olika sätt. Nu vill vi istället sätta en gemensam standard och där behov finns gemensamma utbildningar. Vilket kommer förenkla mycket, inte minst för våra underentreprenörer. Det blir även mer kostnadseffektivt då varje byggföretag inte behöver ta fram sin egen utbildning eller standard.

Vilka är det som står bakom Håll nollan?

– Utöver de 11 medlemsföretagen så består vi av branschorganisationerna Sveriges byggindustrier och byggherrarna. Men min förhoppning är att vi ska bli många fler innan årets slut. Ju fler medlemmar, ju lättare blir det att driva arbetet brett. Just nu tittar vi på olika modeller för medlemskap och försöker anpassa dem så att de ska passa företag med olika förutsättningar och storlekar. Är man intresserad av medlemskap får man gärna kontakta mig direkt eller någon annan i styrelsen. Kontaktuppgifterna finns här.

9
Dödsolyckor
6081
Arbetsplatsolyckor
41
Medlemsföretag
75272
Håller nollan