Vi är 13 företag och organisationer som har varit med och startat Samverkan för noll olyckor i byggbranschen.

Varje medlemsorganisation ställer sig bakom vår gemensamma avsiktsförklaring, engagerar sig i vårt arbete, och betalar in en medlemsavgift. Det finns olika nivåer av medlemskap beroende på medlemsorganisationens möjligheter till engagemang. Vår önskan är att både stora och små aktörer ska vilja och kunna vara med i vårt viktiga arbete.

För mer information om medlemskap, kontakta vd Ulrika Dolietis.

Håll Nollans samtliga medlemmar i alfabetisk ordning.