Om oss

Håll Nollan är en uppmaning och en påminnelse om en av de absolut viktigaste frågorna för oss som jobbar i bygg- och fastighetsbranschen i Sverige – att ingen ska skada sig på våra byggarbetsplatser.

Organisationen bakom Håll Nollan heter Samverkan för noll olyckor i byggbranschen. Med byggbranschen menar vi inte bara byggföretag utan alla företag och organisationer som beställer, planerar och genomför byggprojekt.

Vi som har varit med och startat organisationen är 13 aktörer som på olika sätt är involverade i ett byggprojekts olika faser, både entreprenörer och byggherrar. Vår förhoppning är att många fler företag och organisationer ska vilja vara med. Gå till fliken medlemmar för att läsa mer om vilka som är med i Håll Nollan idag och hur ditt företag eller organisation kan ansluta sig.

Vår vision är att ingen ska skada sig på våra byggarbetsplatser.

Vårt arbete inom de olika intresseområdena kommer att drivas av olika arbetsgrupper med representanter från våra medlemsorganisationer. Arbetsgruppernas sammansättning är under utformning. Om du har frågor eller vill ha mer information, vänligen kontakta Ulrika Dolietis, vd.

För att uppnå vår vision har vi gemensamt kommit överens om att arbeta med fyra huvudsakliga intresseområden:

Ledarskap och kultur

Att tillsammans skapa en kultur och ett ledarskap som bygger på att arbetsmiljö och säkerhet alltid har högsta prioritet.

Kunskap och kompetens

Att tillsammans samla befintlig kunskap och dela den i branschen, samt att identifiera och fylla de kunskapsluckor som finns kring arbetsmiljö och säkerhet i byggprojektets olika faser.

Gemensamma arbetssätt och standarder

Att tillsammans enas om arbetssätt och standarder för arbetsmiljö och säkerhet, samt komma överens om vilka nyckeltal som ska mätas.

Kravställare som beställare

Att tillsammans arbeta för att arbetsmiljö och säkerhet ska vara en självklar parameter i anbuds- och upphandlingsprocessen, samt att ställda krav följs upp rigoröst.

Håll Nollan är en uppmaning och en påminnelse om en av de absolut viktigaste frågorna för oss som jobbar i bygg- och fastighetsbranschen i Sverige – att ingen ska skada sig på våra byggarbetsplatser.

FILM

9
Dödsolyckor
6081
Arbetsplatsolyckor
41
Medlemsföretag
75272
Håller nollan